Dự án

Dự án
NHÀ MÁY YTG

NHÀ MÁY YTG

Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Hà Nam

Chi tiết
NHÀ MÁY CITICOM

NHÀ MÁY CITICOM

Thành phố Thái Nguyên

Chi tiết
NHÀ MÁY KREMS

NHÀ MÁY KREMS

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

Chi tiết
NHÀ MÁY NIPPON MEKTRON

NHÀ MÁY NIPPON MEKTRON

KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng yên

Chi tiết
NHÀ MÁY MAZ ASIA

NHÀ MÁY MAZ ASIA

Kim Động, Hưng Yên

Chi tiết
NHÀ MÁY EMTEC

NHÀ MÁY EMTEC

KCN Điềm Thụy, Thái Nguyên

Chi tiết
NHÀ MÁY 190

NHÀ MÁY 190

KCN Đình Vũ Hải Phòng

Chi tiết
NHÀ MÁY DORCO HÀ NAM PHASE 1

NHÀ MÁY DORCO HÀ NAM PHASE 1

KCN Hòa Mạc, Hà Nam

Chi tiết
NHÀ MÁY GREENFEED HÀ NAM

NHÀ MÁY GREENFEED HÀ NAM

KCN Đồng Văn, Hà Nam, Việt Nam

Chi tiết