Sơ đồ tổ chức

Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

 

ECO PANEL luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất như: xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV

ECO PANEL tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng, đồng thời đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Đội ngũ nhân sự công ty Ecopanel