Dự án

Dự án
NHÀ MÁY RUNYANG

NHÀ MÁY RUNYANG

KCN Quang Châu, TP Bắc Giang

Chi tiết
NHÀ MÁY FOXCONN

NHÀ MÁY FOXCONN

KCN Quang Châu, TP Bắc Giang

Chi tiết
TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL

TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL

KCN Việt Yên, TP Bắc Giang

Chi tiết
NHÀ MÁY VINFAST

NHÀ MÁY VINFAST

KCN Cát Hải, TP Hải Phòng

Chi tiết
NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC

NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC

KCN Tứ Kỳ, TP Hải Dương

Chi tiết
NHÀ MÁY LUXSHARE

NHÀ MÁY LUXSHARE

KCN Quang Châu, TP Bắc Giang

Chi tiết
NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD

NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD

KCN Hoà Mạc, Tỉnh Hà Nam

Chi tiết
NHÀ MÁY JUFENG

NHÀ MÁY JUFENG

KCN Quang Châu, TP Bắc Giang

Chi tiết
NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY

NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

Chi tiết