NHÀ MÁY FOXCONN

Công nghiệp

Dự án:  NHÀ MÁY FOXCONN

 10 August, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Công nghệ Chính xác FuYu
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Quang Châu - TP Bắc Giang
Diện tích:    24.846 m2
Năm thực hiện:    2020

Một số hình ảnh dự án

NHÀ MÁY FOXCONN
NHÀ MÁY FOXCONN
NHÀ MÁY FOXCONN
NHÀ MÁY FOXCONN
NHÀ MÁY FOXCONN

Mô tả:

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Công nghệ Chính xác FuYu
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Quang Châu - TP Bắc Giang
Diện tích:    24.846 m2
Năm thực hiện:    2020