NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC

Công nghiệp

Dự án:  NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC

 02 July, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Tứ Kỳ - TP Hải Dương
Diện tích:    55.000 m2
Năm thực hiện:    2021

Một số hình ảnh dự án

NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC
NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC
NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC
NHÀ XƯỞNG MẠNH TOÀN PLASTIC

Mô tả:

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Mạnh Toàn Plastic
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Tứ Kỳ - TP Hải Dương
Diện tích:    55.000 m2
Năm thực hiện:    2021