NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY

Dân dụng

Dự án:  NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY

 07 July, 2019Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:   Công ty cổ phần Logis Valley Bắc Ninh
Nguồn vốn:   Korea
Địa điểm:    KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Diện tích:    34.000 m2
Năm thực hiện:    2018

Một số hình ảnh dự án

NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY
NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY
NHÀ XƯỞNG LOGIS VALLEY

Mô tả:

Chủ đầu tư    Công ty cổ phần Logis Valley Bắc Ninh,
Nguồn vốn    Korea
Địa điểm    KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Diện tích    34.000 m2
Năm thực hiện    2018